Valmisteleva kurssi

Kurssit järjestetään Opintokeskus Siviksen tuella. 

Yhteystiedot

Suomen Autismikoira ry
Susanna Hämäläinen
Vastuukouluttaja, kurssikoordinaattori

koulutus@skh-palvelut.com
autismikoira.koulutus@gmail.com 
+358 40 5629 235

Valmisteleva kurssi

Henkilökohtaisen hyötykoiran koulutukseen tähtääville

Valmisteleva kurssi 

Monimuotokoulutuksena toteutettava, valmisteleva kurssi kaikille, jotka suunnittelevat kouluttaa omasta koirastaan autismikoiraa, psyykkisen tuen koiraa tai muuta henkilökohtaista hyötykoiraa. 

Kurssi sisältää lähikoulutuspäiviä Eurajoen Kristillisellä Opistolla ja etänä Google Meetin välityksellä sekä etäryhmätapaamisia.
Kurssiin sisältyy soveltuvuusarvio. 

Kurssille osallistuvalle koiralle ei ole minimi-ikärajaa. 

Kohderyhmä ja vaatimukset

Kurssi soveltuu kaikille, jotka suunnittelevat kouluttaa omasta koirastaan autismikoiraa, psyykkisen tuen koiraa tai muuta henkilökohtaista hyötykoiraa. 

Osaamistavoitteet

Valmistelevan kurssin käytyään opiskelija ymmärtää, mitä henkilökohtaiselle hyötykoiralle tulee kouluttaa ennen varsinaisen hyötykoirakoulutuksen opettamista. 

Opiskelija osaa kouluttaa koiralle arjen perustaitoja niin, että koira osaa käyttäytyä kotona ja kodin ulkopuolella yhteiskuntakelpoisesti 

Opiskelija osaa kouluttaa, käsitellä ja hoitaa koiraa eettisesti, koiran omaehtoisuutta sekä lajityypillistä hyvinvointia tukien, positiivisin ja palkitsemiseen perustuvin menetelmin. 

Esteettömyys

Koulutuksen järjestäjät panostavat esteettömään osallisuuteen tilaratkaisuin, kuvatuella, henkilökohtaisella ohjauksella ja asenne-esteettömyydellä. Tuemme myös aistirauhaa luomalla päiväohjelmaan taukoja ja tarjoamalla vaihtoehtoisia tiloja. Vastuuhenkilöiltä edellytetään neuropsykiatrista osaamista.

Hinta

476,00 €
Kurssi on mahdollista maksaa osissa. 

Ilmoittautuminen 

Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla avoinna: autismikoira.koulutus@gmail.com 

Kurssisisältö

Pennusta autismikoiraksi -opas

Koulutuksen rakenne - luento

Koulutuspäivä verkossa

Koiran lajityypillinen hyvinvointi -luento

Ryhmätapaamisia verkossa 

Koulutusviikonloppu / hybridi

Soveltuvuusarviointi


Kurssi on mahdollista suorittaa sekä lähi- että etäopetuksessa. 

Soveltuvuusarviointi on mahdollinen vain paikan päällä osallistuen. 

Lähiopetus Eurajoen Kristillisellä Opistolla, Satakunnassa.  www.eko.fi