Autismikoirakurssin perusosa*

Kurssin järjestäjät
Kurssin järjestää Suomen Autismikoira ry www.autismikoira.fi   

Kurssit järjestetään Opintokeskus Siviksen tuella
https://www.ok-sivis.fi/ 

Käytännön järjestelyistä vastaa SKH-palvelut www.skh-palvelut.com 

Kurssin vastuukouluttajana sekä kurssikoordinaattorina toimii Susanna Hämäläinen (eläintenkouluttaja at, neuropsykiatrinen valmentaja, ratsastuksenopettaja, eläinavusteisen toiminnan eläinten kouluttamisen asiantuntija)
koulutus@skh-palvelut.com
+358 40 5629 235

Perusosan hinta on 800,00 €
Kurssin voi maksaa osamaksulla. 

Autismikoirakurssin perusosan suorittaminen antaa valmiudet osallistua AUTISMIKOIRAKURSSIN JATKO-OSAAN. 

*AUTISMIKOIRAKOULUTUKSEN (Peruskurssi + jatkokurssi) suorittanut koira saa näytöt suoritettuaan autismikoirastatuksen. 

AUTISMIKOIRAKURSSIN PERUSOSA

Autismikoirakurssi on tarkoitettu perheille, joissa on yhdellä tai useammalla lapsella autisminkirjon- tai muita neuropsykiatrisia haasteita. Perheessä tulee olla koira tai perheeseen ollaan hankkimassa koiraa.

Autismikoiran peruskurssilla opetamme vanhempia kouluttamaan koiraa. Sisällytämme koulutukseen ne asiat ja tehtävät, joista on tutkimustiedon mukaan saatu koiran käytöstä paras hyöty. 

Kurssiin kuuluu 6 koulutuspäivää, jotka jakaantuvat kolmeen viikonloppuun lukukauden aikana. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. 

Ensimmäinen koulutusviikonloppu on kaikille kokonaan etäopetuksessa, muut koulutusviikonloput lähiopetuksessa. Lähiopetuspaikoista tiedotetaan myöhemmin. 

Koulutusviikonloppujen välissä pidetään iltaluentoja sekä ryhmätapaamisia kouluttajan kanssa, joissa puretaan läksyjä videoiden avulla tai koulutetaan osioita omalle koiralle. 

Kurssilaisilla on koko kurssin ajan omakouluttajan koulutustuki sekä kurssikohtainen Google Classroom- ja Whatsapp-ryhmä. Lähiviikonlopuilla mukana on koiran koulutuksesta vastaava vanhempi tai vanhemmat. 

Kurssille osallistujat valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella. Mukaan mahtuu enintään 10 perhettä.

Ilmoittautuminen Opintokeskus Siviksen kautta: https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/65427
15.12.2023 - 15.1.2024

Tervetuloa Autismikoirakurssille!


Perusosan sisältö

Henkilökohtaiselle hyötykoiralle merkityksellisiä osioita

Yhteistyössä myös

Pohjois-Suomen Autismikirjo ry

https://autisminkirjo.fi/