Psyykkisen tuen koira

PSYYKKISEN TUEN KOIRA - Mikä se on? 

Psyykkisen tuen koira on apulainen henkilölle, jolla on psyykkisen tuen tarve. Tai vanhempien ohjauksessa toimiva koira perheessä, jossa lapsella tai nuorella on psyykkisen tuen tarve. 

 Psyykkisen tuen koiran tehtävä on avustaa arjessa. Koira toimii tukevana, rauhoittavana ja/tai aktivoivana. 

Psyykkisen tuen koiralla ei ole vielä virallista henkilökohtaisen hyötykoiran statusta Suomessa. 

Psyykkisen tuen koira -pilotti järjestettiin Eurajoen Kristillisellä Opistolla www.eko.fi  

Opistolla on mahdollisuus majoittua ja ruokailla omakustanteisesti.

Osallistuminen oli mahdollista myös autismikoirakurssin suorittaneille koirakoille 

Autismikoirakurssin suorittaneille koirakoille kurssisisällöstä räätälöity kokonaisuus. 

Suomen Autismikoira ry:n kanssa yhteistyössä:

Opintokeskus Sivis https://www.ok-sivis.fi/ 

Seuraava psyykkisen tuen koira-kurssi suunnitteilla vuoteen 2025. 

Psyykkisen tuen koira

Psyykkisen tuen koira-pilotti, perusosa 68 ot järjestettiin syksyllä 2023

Psyykkisen tuen koira on apulainen henkilölle, jolla on itsellä tai perheen lapsella psyykkisen tuen tarve. Psyykkisen tuen koira toimii rauhoittavana, tasaavana tai aktivoivana kuormittavissa tilanteissa kotona ja kodin ulkopuolella. Jokaiselle koiralle koulutetaan taidot yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Kurssi sopii kaikille, jotka kokevat hyötyvänsä koiran avusta psyykkisesti kuormittavissa tilanteissa.

Alaikäisen kurssilaisen mukana opetukseen osallistuu vanhempi / vanhemmat. Alaikäisen kurssilaisen koiran hyvinvointi- ja koulutusvastuu on vanhemmalla, vaikka nuori itse kouluttaisi ja huolehtisi koirasta täysin. Alaikäisen kurssilaisen kohdalla vanhemmalla on osallistumisvastuu koulutuspäiviin sekä verkossa että lähiopetuksessa. 

Keväällä 2024 järjestetään Psyykkisen tuen koira -pilotin jatko-osa. Perusosan suorittaminen antaa oikeuden osallistua jatko-osaan. 

Seuraavaa Psyykkisen tuen koira-kurssia suunnitellaan alkamaan vuonna 2025. 

Kohderyhmä ja vaatimukset
Henkilöt, jotka haluavat kouluttaa omasta koirastaan itselleen tai lapselle psyykkisesti kuormittavissa tilanteissa tukevan henkilökohtaisen hyötykoiran.  

Osaamistavoitteet
Osallistuja osaa koulutuksen suoritettuaan kouluttaa koiralleen henkilökohtaisen hyötykoiran taitoja. 

Osallistuja osaa hyödyntää koiralle kouluttamiaan asioita omassa ja/tai perheen arjessa elämänlaatua parantavasti ja hyvinvointia tukevasti. 

Osallistuja osaa huolehtia koiransa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä lajityypillisten tarpeiden täyttymisestä. 

Esteettömyys
Koulutuksen järjestäjät panostavat esteettömään osallisuuteen tilaratkaisuin, kuvatuella, henkilökohtaisella ohjauksella ja asenne-esteettömyydellä. Tuemme myös aistirauhaa luomalla päiväohjelmaan taukoja ja tarjoamalla vaihtoehtoisia tiloja. Vastuuhenkilöiltä edellytetään neuropsykiatrista osaamista.


Pilotin kouluttajat

Susanna Hämäläinen / autismikoirakouluttaja,  neuropsykiatrinen valmentaja
SKH-palvelut
www.skh-palvelut.com  
koulutus@skh-palvelut.com  

Sari Väisänen / psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, kokemusta eläinavusteisesta tuki- ja terapiatoiminnasta
Terapiamaisema
https://www.terapiamaisema.fi/
terapiamaisema@gmail.com

Paikka ja sisältö
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena verkossa ja  lähiopetuksen osalta Eurajoella, Satakunnassa, Eurajoen Kristillisellä Opistolla www.eko.fi  

Kurssi  sisältää koulutuksen, materiaalit sekä kurssin ajan koulutustuen. 

Hinta
800,00 € 

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on päättynyt. 

Tiedustelut
Suomen  Autismikoira ry
Kurssikoordinaattori Susanna Hämäläinen
040 5629 235
autismikoira.koulutus@gmail.com
www.autismikoira.fi

Suomen Autismikoira ry / Psyykkisen tuen koira-kurssin koulutustyöryhmä pidättää oikeuden muutoksiin. 

Psyykkisen tuen koira

Psyykkisen tuen koira -pilotin jatko-osa, 68 ot

Psyykkisen tuen koira-kurssin perusosan suorittaneille avoin monimuotokoulutus. 

Kevätlukukaudella 2024. 

Tiedustelut autismikoira.koulutus@gmail.com